Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Šibi-ryby, mastné ryby

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Modrý mráčik Darebáčik

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Slniečko čaruje

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Ľudské telo

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Zimné športy

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Prosby zvieratiek

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Športujeme, súťažíme

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Medzinárodný deň detí

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Geometrické tvary

Dokreslite a vyfarbite si pracovný list k téme: Hmyz okolo nás