Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do našich výziev a zasielali fotky k témam týždňov.

Vaše pani učiteľky

Ďakujeme vám deti za fotky veľmi pekných aktivít, ktoré nám zaslali k téme: Veľká Noc Adamko, Anabelka, Alžbetka so sestričkou, Katka, Tobiasko, Kristínka, Miška, Annamária, Ninka, Rebeca, Janko so svojou sestričkou a Viktorko.

Alžbetka s Aničkou sa takto krásne rozlúčili so zimou a privítali jar.

K téme týždňa: Modrý mráčik Darebáčik nás potešili fotky aktivít našich šikovných detí: Katky, Adamka, Anabelky, Matejka, Simonky, Tobiaska, Jakubka, Alžbetky, Marcuska, Mišky, Annamárii, sestričiek Simonky a Nikolky a Alexíka. Ďakujeme!

Veľmi pekne ďakujeme za fotky Kristínke, Matúškovi, Alžbetke, Tobiaskovi, Katke, Matejkovi, Ninke, Adamkovi, Sofinke, Filipkovi, Miškom, Evičke, Vanduške, Jankovi a Annemárii. Deti krásne ste tvorili a precvičili ste si svoje zručnosti.

Ďakujeme Jerguškovi, Alžbetke so sestričkou, Adamkovi, Anabelke, Katke, Simonke, Ferkovi, Romankovi, Tobiaskovi a Marcuskovi za krásne fotky ich aktivít.

Potešili nás nové príspevky do galérie šikuliek Rebečky, Sárky, ich sestričiek , Matúška a Kristínky k téme: Ľudské telo, ďakujeme! Zároveň sa chceme poďakovať všetkým deťom a rodičom, ktorí sa zapájali do aktivít!

Ďakujeme za milé videá Majkovi, Kikuške, Julke, Miške a Kristínke k téme: Hlava, ramená, kolená, palce....

Ďakujeme Kristínke, ktorá je naozaj usilovná a zaujali ju viaceré naše podnety k téme.

Ďakujeme Miške, ktorá si tiež vybrala zo širokej ponuky pracovných listov.

Ďakujeme za fotky k novým témam: Prosby zvieratiek a Zimné športy Matúškovi, Alžbetke, Kikuške, Majkovi, Annamárii, Miške, Ninke a rodičom.

Do galérie  sme počas pandémie pridávali príspevky – fotky aktivít od detí, za ktoré veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa opäť na stretnutie s Vami v materskej škole.

Ďakujeme Tobiaskovi za fotky k téme týždňa: Športujeme, súťažíme. Uhádnete deti, ktorý šport má najradšej? Veríme, že sa inšpirujete a prezradíte nám odpoveď na otázku: Aký šport máte najradšej vy?

Deti, ktoré sú v materskej škole, nakreslili čo robili počas pandémie doma. Svoje práce môžete aj vy deti z domu priniesť dnes do amfiteátra ZŠ a zapojiť sa do súťaže mesta Trenčianske Teplice.

Veľmi nás potešili aktivity k téme: Geometrické tvary, ktoré nám poslali Tobiasko, Kristínka a Ferko. Ďakujeme deti!

Milé deti, ďakujeme za krásne fotky k téme týždňa: Lúčna kapela od Mišky, Kristínky, Oliverka, Adamka a Tobiaska, ktoré svedčia opäť o vašom záujme tvoriť a podeliť sa s kamarátmi o nápady na našom webe.