Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili do našich výziev a zasielali fotky k témam týždňov.

Vaše pani učiteľky

Ďakujeme vám deti za fotky veľmi pekných aktivít, ktoré nám zaslali k téme: Veľká Noc Adamko, Anabelka, Alžbetka so sestričkou, Katka, Tobiasko, Kristínka, Miška, Annamária, Ninka, Rebeca, Janko so svojou sestričkou a Viktorko.

Alžbetka s Aničkou sa takto krásne rozlúčili so zimou a privítali jar.

K téme týždňa: Modrý mráčik Darebáčik nás potešili fotky aktivít našich šikovných detí: Katky, Adamka, Anabelky, Matejka, Simonky, Tobiaska, Jakubka, Alžbetky, Marcuska, Mišky, Annamárii, sestričiek Simonky a Nikolky a Alexíka. Ďakujeme!