Záleží nám na vývoji vašich detí. Pani učiteľky chcú prispieť v čase dlhšieho prerušenia prevádzky príspevkami na tejto novej web stránke.
Jedným z opatrení, ako zamedziť šíreniu korona vírusu je, že sa budeme zdržiavať vo svojich domovoch, čím zabránime šíreniu nákazy. Nájdete tu postupne rôzne materiály pre prácu s deťmi.
Prispieť môžete aj vy fotografiami výtvorov, ktoré s deťmi v týchto dňoch budete tvoriť. Môžete ich zaslať v prílohe na mail, ktorý nájdete v kontakte stránky. Uverejníme ich na tejto novej web stránke.